ЯАГААД сошиал ток нь ЯАГААД түүхүүд баримтат киноны цувралаас сэдэвлэсэн цуврал сошиал контент юм. Цуврал бүр нь баримтат киноны хөндсөн өгүүлэмжээс сэдэл санаа авч монголын нөхцөлд тухайн сэдэв, агуулгыг нутагшуулна. Боловсрол мэдлэг түгээнэ. Гарц шийдэл өгүүлнэ. Алсын хараа дэвшүүлнэ. Хандлагын хувьсгал хийнэ.  Олон ургальч мэргэжлийн сэтгүүлзүйг төлөвшүүлнэ. CLICK HERE to watch the last edition of the show!