top of page

Mongolian Public Broadcaster (MNB) journalist detained by the police on World HumanRightsDay
MNB's News Editor Purev Bataa (Б.Пүрэв) talking about his arrest on #HumanRightsDay because he was silently protesting Parliament's appointment of four new members of the National Council. The National Council is the supervisory body of the Mongolian National Broadcaster (#MNB).

For the Mongolian version please follow this link:

https://fb.watch/2ksPX2mJRZ/

To see the police taking away Purev follow this link:

https://www.facebook.com/watch/?v=312511153262505


WEB: https://www.publicmediacontent.org/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/MediaKontent...

TWITTER: https://twitter.com/mediakontentsan

======================================================================

“ЯАГААД сошиал ток” тухай

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“ЯАГААД сошиал ток” нь ЯАГААД түүхүүд баримтат кино цувралаас сэдэвлэсэн сошиал контент. Цуврал бүр нь баримтат киноны хөндсөн өгүүлэмжээс сэдэл санаа авч монголын нөхцөлд тухайн сэдэв, агуулгыг нутагшуулна. Мэдлэг боловсрол түгээнэ. Гарц шийдэл өгүүлнэ. Алсын хараа дэвшүүлнэ. Хандлагын “хувьсгал” хийнэ. Олон ургальч сэтгүүлзүйг төлөвшүүлнэ

======================================================================

Монголын Олон Нийтийн Медиэ Контент Сангийн тухай

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Монголын Олон Нийтийн Медиа Контент сан нь тогтвортой хөгжлийг дэмжиж, олон нийтийн эрх ашиг, хүний эрхийг хөхиүлэн дэмжсэн онцгой контент үйлдвэрлэнэ, худалдан авна,, захиална, аутсорсинг хийнэ, үнэ төлбөргүй түгээн дэлгэрүүлнэ.

Дэлгэрэнгүйг www.publicmediacontent.org

======================================================================

6 views0 comments

Comentarios


bottom of page