top of page

МЭДЭЭ: 11.04.2020

А.Бат-Эрдэнэ: "Ард түмний амьжиргааны төвшин хөгжлийг тодорхойлдог гол үзүүлэлт"

НҮБ-ын Хүний Эрхийн Дээд Комиссарын Газрын Хөгжлийн эрх хариуцсан хэлтсийн дарга














23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page