top of page

Бодлогод нөлөөлцгөөе, Залуус аа!

Бодлогод нөлөөлцгөөе, Залуус аа!Бодлогод нөлөөлцгөөе, Залуус аа! Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн үзэл санаа, үнэт зүйлсийг эрхэмлэн, шударга, ардчилсан сонгууль болоосой хэмээн ард иргэд, сонгогчид ажиж, өөр өөрсдийнхөөрөө сонголтоо зөв хийхийн тулд мөнгө, халамж, гүтгэлэг, гадуурхалаар биш, аль болох “бодлогоор” нь нэр дэвшигч, нам, эвслийг шүүж, тунгааж буй. Тэгвэл чухам “бодлого” гэдгийг залуус юу гэж ойлгох ёстой вэ? Хариултыг “Бодлогод Залуусын Хяналт” ТББ,, Т.Амарзаяагийн дараах ярианаас хүлээн авна уу. Хэрвээ та ЯАГААД сошиал ток--г бүрэн эхээр нь сонсохыг хүсвэл https://bit.ly/2Xv51pd ===================================================================== “БИ сонгоно! БИ шийднэ!” Сонгогчдод зориулсан--Онлайн контент Монголын Олон Нийтийн Медиэ Контент Сан “БИ сонгоно! БИ шийднэ!” цуврал онлайн контент сонгогчдын боловсролд зориулж байна. Энэхүү цуврал контент нь эдийн засаг, улс төрийн аль нэг бүлэглэлээс ангид, хараат бус, сайн дураар боловсрол түгээгч, соён гэгээрүүлэгч, нийгмийн зүтгэлтэн нар иргэний үүрэг, хариуцлагын хүрээнд агуулга үйлдвэрлэж байгаа болно. Энэ нь алив улс төрийн намын мөрийн хөтөлбөр, нэр дэвшигч, нам эвсэлийг огт дэмжихгүй. Гагцхүү иргэд, сонгогчдод ухаалаг сонголт хийхэд нь туслах зорилготой. Онлайн контентыг www.publicmediacontent.org ===================================================================== 1 02:34:38,200 --> 02:34:44,933 Бодлого гэж юу хэлээд байгаа вэ гэхлээр, хамгийн урт хугацаанд хэрэгжих боломжтой, нийгмийн хамгийн эмзэг бүлэг, 2 02:34:44,933 --> 02:34:58,033 амьжиргааны хамгийн доод түвшний амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд анхаарсан байж гэмээнэ улс орон хөгжинө. 3 02:34:58,033 --> 02:35:05,400 Түүнээс биш, ядуурал, боловсрол, эрүүл мэнд, хүүхэд хамгаалалын асуудал хүнд байсаар л байхад, мянга 4 02:35:05,400 --> 02:35:12,500 бид байранд ороод яах юм, цалин өсөөд яах юм гэдэг ийм асуудлуудыг сөргүүлж тавьж байх ёстой гэж 5 02:35:12,500 --> 02:35:25,833 залуучуудад хандаж хэлмээр байна. Сошиал медиэг ашиглаж бид АНУ-н Хөгжлийн хөтөлбөр USAID, Бүгд Найрамдахчуудын 6 02:35:25,833 --> 02:35:36,933 Олон Улсын Хүрээлэнтэй хамтраад, "бодлогод нөлөөлцгөөе Залуус аа, нийгмийн сүлжээг бүтээлчээр ашиглах нь" 7 02:35:36,933 --> 02:35:49,333 гэсэн тэтгэлэг зарлана. Энэ тэтгэлэг 06 сарын 08-22 хүртэл хэрэгжинэ. Тэтгэлэгт өргөдлөө ирүүлсэн залуусаас 8 02:35:49,333 --> 02:35:58,633 маш бүтээлчээр, залуучууд, эмэгтэйчүүдийн асуудлыг яаж шийдвэр гаргагчдын чихэнд, нэр дэвшигчдийн чихэнд 9 02:35:58,633 --> 02:36:09,233 хүргэх вэ гэдэг тэтгэлэгт уралдаан зарлаж байгаа. Нэг тэтгэлэгийн мөнгөн дүнгийн хэмжээ 2-3 сая төгрөг. 10 02:36:09,233 --> 02:36:21,233 Үүнд, comedy night, TEDx шиг сошиал ток, сошиал аян хийж болно. Гэхдээ үүндээ залуучуудын асуудал, 11 02:36:21,233 --> 02:36:31,333 эмзэг бүлгийн, эмэгтэйчүүдийн асуудал хөндөж, шийдвэр гаргагчдад залуусын асуудлыг бүтээлчээр танилцуулах зорилготой

4 views0 comments

Comments


bottom of page